ACM opent netwerken van KPN en VodafoneZiggo met besluit WFA

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) verplicht KPN en Ziggo beide om hun netwerken open te stellen voor concurrerende aanbieders. Dat staat in het marktbesluit Wholesale Fixed Access (WFA), dat op 1 oktober 2018 in werking treedt. De Europese Commissie heeft het besluit in augustus goedgekeurd, behoudens enkele opmerkingen. De ACM heeft die opmerkingen verwerkt in het definitieve besluit.

ACM stelt “dat deze twee partijen gezamenlijk dominant zijn op de markt. Daarmee zouden ze die positie kunnen gebruiken om in stilzwijgende afstemming bijvoorbeeld prijzen voor consumenten te verhogen of voorwaarden in hun voordeel aan te passen. Omdat zowel KPN als VodafoneZiggo die mogelijkheden heeft, vindt de ACM het eerlijk om het netwerk van beide partijen open te stellen voor concurrentie. Op deze wijze kunnen aanbieders zonder eigen netwerk toch hun diensten aanbieden aan consumenten en bedrijven. Zo blijft er voldoende concurrentie op de retailmarkten met meer keuze en goede tarieven”, aldus bestuurslid Henk Don. 

De ACM heeft het besluit in februari dit jaar gepubliceerd als concept. Op dat moment begon ook de openbare consultatie in Nederland. Nadat de reacties waren verwerkt, is het besluit eind juli aangeboden bij de Europese Commissie (de notificatie). Brussel heeft enkele opmerkingen gemaakt, maar het besluit goedgekeurd. 

 

KPN mag stoppen met kopernetwerk

Op dit moment hebben alternatieve aanbieders zonder eigen vast netwerk toegang tot het netwerk van KPN. Voor KPN zijn de nieuwe regels lichter dan voorheen. Zo mag KPN in gebieden met glasvezel, toegang tot koper uitfaseren. KPN en ACM beschouwen MDF-ontbundeling inmiddels als verouderd en een belemmering voor de ontwikkeling van snellere diensten over het kopernetwerk. 

Het nieuwe besluit geldt per 1 oktober. Het zal waarschijnlijk nog verder moeten worden uitgewerkt met lager besluiten, zoals implementatiebesluiten en tariefbesluiten. Dit kan voor onduidelijkheid zorgen bij de huidige afnemers van toegang. M7, Tele2 en T-Mobile hebben bij het vorige ACM-besluit een commerciële overeenkomst gesloten met KPN. Deze overeenkomsten zijn gesloten voor zeven jaar en lopen dus nog. 

Kabel verplicht open, voor toetreders

Nieuw zijn de verplichtingen voor VodafoneZiggo. Het bedrijf moet nu ook concurrenten toelaten die via het vaste kabelnetwerk van VodafoneZiggo internet-, televisie- en vaste telefoondiensten aanbieden. Overigens worden deze verplichtingen pas in gang gezet nadat er een gegadigde is toegelaten. ACM zal dit proces begeleiden en controleren. 

VodafoneZiggo moet toegang bieden vanaf een centrale locatie, of hooguit enkele locaties verspreid door Nederland. Uit het WFA-besluit volgt dat andere aanbieders alle diensten mogen aanbieden: televisiezenders, internet en tv. Ze mogen - of moeten - daarbij hun eigen apparatuur leveren aan de klant, zoals modems, Wi-Fi routers en tv-ontvangers. Ziggo is begonnen om het Horizon 4 platform uit te rollen in de Nederlandse markt, voor alle tv- en VoD diensten. Op voorhand lijkt het uitgesloten dat daarvoor wholesale-overeenkomsten worden gesloten. 

T-Mobile verwacht juridische strijd

De reactie van T-Mobile op het besluit is afhoudend. T-Mobile, als challenger in de markt, vraagt zich af of het besluit van de ACM tot meer en effectieve concurrentie zal leiden. 

"Allereerst is het moeilijk om te onderhandelen met partijen die eigenlijk niet willen onderhandelen. Tevens zal het behoorlijk wat tijd kosten voordat de tarieven en voorwaarden voor toegang tot het netwerk van KPN en VodafoneZiggo duidelijk worden", schrijft de operator. De verwachte procedures, ook bij de bestuursrechter, kunnen jaren kosten.

Die onzekerheid weegt zwaar op de bereidheid om te investeren. "We beschikken immers niet over de informatie om te bepalen of er een sprake is van een haalbare business case voor nieuwe vormen van toegang tot vaste netwerken. Daarnaast geldt dat het ACM- besluit geen bescherming biedt tegen margin squeeze voor partijen die toegang willen. Dit terwijl T-Mobile en andere partijen bij de ACM hebben aangegeven negatieve marges te ervaren in de vaste markt."

T-Mobile wil Tele2 overnemen en zegt daarmee als nummer drie in de markt sterker te staan in de concurrentie met de twee vast-mobiele aanbieders.

KPN: kennis genomen van besluit

KPN meldt in een korte verklaring dat het bedrijf kennis genomen heeft van het besluit van ACM. KPN heeft al eerder gezegd 'geen voorstander te zijn' van regulering en de Nederlandse markt te beschouwen als zeer concurrerend. "KPN heeft al jaren een open netwerk waar aanbieders succesvol vrijwillig gebruik van maken en waar de ACM op toeziet", zegt een woordvoerder, verwijzend naar bestaande overeenkomsten.

VodafoneZiggo stapt naar de rechter

VodafoneZiggo meldt op haar website dat het kennis heeft genomen van het besluit.. "Het is teleurstellend dat de ACM de kritische opmerkingen van de Europese Commissie heeft genegeerd. Wij denken nog steeds dat de markt voor internettoegang in Nederland zeer competitief is. Er worden aantrekkelijke pakketten tegen concurrerende prijzen aangeboden. Daarom zien we geen reden voor méér regulering. Het besluit van ACM brengt de goed functionerende markt in gevaar, zonder dat daar een juiste rechtvaardiging voor is. We zullen daarom beroep aantekenen tegen dit besluit."

De formele route is dat een bedrijf eerst bezwaar aantekent bij ACM zelf, en pas daarna in beroep gaat bij de bestuursrechter. Ze kunnen echter ook besluiten dat de bezwaarfase niet leidt tot nieuwe standpunten en dat het beter is om gelijk naar de rechter te gaan. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft het laatste woord. 

Bron: Telecompaper


« Terug naar nieuwsoverzicht