Privacy Statement TeleWorld Amsterdam

 

Hier treft u de privacyverklaring van TeleWorld Exploitatie BV (‘TeleWorld’) aan waar wij uitleggen hoe we omgaan met de verwerking van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geldt voor al onze websitebezoekers. Indien u het niet eens bent met deze verklaring, verzoeken wij u onze website te verlaten.

Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan ons te verstrekken, zijn wij niet langer in staat onze diensten aan u te leveren. Mogelijk kunnen wij daardoor niet aan contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen voldoen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in dit geval bij u.

Persoonsgegevens die wij verwerken
We verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-    Geslacht
-    Naam
-    Geboortedatum
-    Legitimatiegegevens
-    Adresgegevens
-    IBAN
-    E-mailadres
-    Mobiel nummer
-    ILT-gegevens
-    Privacy settings
-    Gegevens portering
-    Gewenste product(en)
-    Imei-nummer
-    Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door onze reparatiemodule te gebruiken of door ons contactformulier in te vullen, zoals informatie over uw mobiele telefoon of tablet
-    Gegevens over uw activiteiten op onze website
-    IP-adres
-    Internetbrowser en apparaat type

Waarom we gegevens nodig hebben
TeleWorld verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Om de dienst te laten functioneren
– TeleWorld analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– TeleWorld verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en volgens de Wetgeving rond Telecommunicatie.

Hoe lang we gegevens bewaren
TeleWorld zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is m.b.t. contract gegevens 12 maanden na beëindiging van het abonnement.

Delen met anderen
TeleWorld verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. TeleWorld blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@tele-world.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. TeleWorld zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
U kunt ons ook bereiken via:
Website: www.tele-world.nl
Telefoonnummer: +31 (0)20 683 4001
Bedrijfsadres: Kinkerstraat 6, 1053DT Amsterdam

Beveiliging
TeleWorld neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bovenstaande gegevens.